5 KDH Piorun
Wiedza harcerska
 1. Przyrzeczenie harcerskie - obowiązuje każdego harcerza, przy oficjalnym złożeniu przyrzeczenia otrzymuję się Krzyż Harcerski.

  • Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym prawu harcerskiemu.

 2. Prawo harcerskie
  1. Harcerz służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki.
  2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
  3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
  4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
  5. Harcerz postępuje po rycersku.
  6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
  7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
  8. Harcerz jest zawsze pogodny.
  9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
  10. Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach, nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych.

 3. Lilijka Harcerska
  • Na lilijce skautowej na płatkach znajdują się dwie gwiazdki symbolizujące szczytne ideały, do których dążą harcerze, zawarte w Prawie i Przyrzeczeniu. Lilijka ta jest opleciona kręgiem z liny związanej węzłem płaskim.

  • Krąg symbolizuje braterski krąg harcerzy. Węzeł jest symbolem dobrego uczynku, który harcerz powinien spełniać każdego dnia.

  • Lilijka skautowa jest elementem krzyża harcerskiego - znajduje się w środku krzyża, otoczona okręgiem i wieńcem dębowo-wawrzynowym. Od niej na wszystkie strony biegną promienie - oznaczające dążenie harcerstwa do promieniowania na cały świat.


 4. Krzyż Harcerski
  • Wzorowany na orderze Virtuti Militari, który przyznawany jest za szczególne męstwo i oddanie w służbie ojczyźnie. Dewizą krzyża harcerskiego jest łacińska maksyma per aspera ad astra (przez ciernie do gwiazd).

  • Symbolika krzyża harcerskiego:
   Krąg - symbol doskonałości, do jakiej dąży harcerska rodzina. Niektórzy twierdzą, że jest to też symbol harcerskiego kręgu, w którym wszyscy są równi i panują braterskie relacje. Inni dodają, że to oznaka ogromnej woli tworzenia kręgu, z którego promieniować będzie prawość myśli, słów i czynów.

   Wieniec z liści dębowych - liście dębowe od dawien dawna symbolizują męstwo i dzielność.

   Wieniec z liści lauru - liście laurowe (wawrzynowe) są symbolem zwycięstwa. Dla harcerza liście laurowe oznaczają zwycięstwo nad własnymi słabościami.

   Ziarenka piasku - ramiona krzyża harcerskiego wypełnione są ziarenkami piasku, które symbolizują liczną rodzinę harcerską.
Copyright © 2011 - 2020
5 Krakowska Drużyna Harcerzy Piorun im. Legionistów 1914 roku
Asterdrak