5 KDH Piorun
Wymagania - postawa harcerska

Punkty ogólne, które trzeba spełniać przez cały czas, wymagane do rozpoczęcia próby na stopień:

 1. Jestem punktualny
 2. Pamiętam o obowiązkach harcerskich
 3. Jestem sumienny i systematyczny
 4. Rozwijam swoje zainteresowania
 5. Staram się być aktywny fizycznie
 6. Uczestniczę w grach rozwijających refleks
 7. Posiadam obowiązki w domu i pilnuję porządku na obozach
 8. Szanuję rodziców, opiekunów, nauczycieli i przełożonych w harcerstwie
 9. Biorę aktywny udział w zbiórkach drużyny i zastępu
 10. Uczestniczę w grach terenowych wciągu roku i na obozach harcerskich
Konturowe wymagania na stopień:

Ogólny zarys wiedzy i umiejętności z technik harcerskich na stopień młodzika i wywiadowcy.

 1. Przyrodoznawstwo
  1. gatunki drzew, krzewów, kwiatów
  2. gatunki ssaków ptaków, gadów, płazów
  3. tropy zwierząt

 2. Łączność:
  1. szyfry
  2. węzły
  3. adresowanie listu
  4. semafory, telefon polowy
  5. znaki patrolowe

 3. Samarytanka
  1. opatrzenie rany, apteczka zastępu
  2. bandażowanie różnych części ciała
  3. złamania zamknięte, otwarte, skręcenia zwichnięcia
  4. odmrożenia, oparzenia
  5. pierwsza pomoc (padaczka, zawał serca, wylew, krwawienie z nosa)

 4. Turystyka
  1. zasady poruszania się po szlaku
  2. planowanie większej wycieczki
  3. zachowanie w lesie, parkach narodowych

 5. Obozownictwo
  1. rozbijanie namiotu, przygotowanie obozowiska
  2. proste urządzenia, ostrzenie noża, toporka
  3. przygotowywanie jedzenia przy ognisku
  4. budowa chatki, zamaskowanie terenu

 6. Terenoznawstwo
  1. mierzenie drzewa, rzeki, ocena odległości
  2. wyznaczanie kierunków świata
  3. mapy, znaki topograficzne
  4. ocena odległości

 7. Wiedza harcerska
  1. znam Prawo i przyrzeczenie harcerskie
  2. znam hymn drużyny, szczepu, harcerski
  3. znam okoliczności powstania oraz założycieli drużyny i szczepu
  4. znam stopnie harcerskie i instruktorskie
  5. znam sznury funkcyjne na poziomie drużyny i szczepu

 8. Polska - Europa - Świat
  1. potrafię zaśpiewać hymn narodowy
  2. znam godło i barwy RP
  3. znam imię i nazwisko prezydenta RP
  4. znam główne krainy geograficzne Polski
  5. znam główne wydarzenia Polski piastowskiej
  6. znam 10 państw UE (nazwy ich stolic, wygląd flag)
  7. umiem przedstawić się w języku obcym
Copyright © 2011 - 2020
5 Krakowska Drużyna Harcerzy Piorun im. Legionistów 1914 roku
Asterdrak