5 KDH Piorun
O Drużynie

Drużyna została zażożona przez Adama Kwaśnego w 1981 roku. Działamy na terenie dzielnicy Kraków Krowodrza przy szkołach SP nr 12 i SP imienia św. Jadwigi Królowej, jednak członkami drużyny mogą zostać wszyscy chłopcy mieszkający na terenie Krakowa i okolic w wieku 11 - 15 lat. Posiadamy dwa regularnie działające zastępy ale dążymy do rozszerzenia działalności.

Historia 5 KDH Piorundo góry

Hugo Lunn

Artykuł w budowie.

Patron 5 KDH Piorun - Legioniści 1914 roku.do góry

Wojciech Zakrzewski
 1. Definicja:
  • Legiony Polskie 1914 r. lub Legiony Piłsudskiego - polskie oddziały wojskowe powstałe z inicjatywy Naczelnego Komitetu Narodowego z Galicji (zabór austriacki). Przez wiekszą część czasu istnienia składały sie z trzech brygad, które walczyły przeciwko Rosji i były podległe monarchii austriackiej.
 2. Powstanie
  • Po nieudanej próbie wywołania powstania antyrosyjskiego w Królestwie Kongresowym, w sierpniu 1914 roku, Naczelny Komitet Narodowy postanowił stworzyć oddzielną formację skupiajacą polskie organizacje paramilitarne, takie jak "Strzelec", Armia Polska i Polskie Drużyny Strzeleckie.
  • Początkowo utworzone zostały dwa legiony (Wschodni i Zachodni) jednak tylko członkowie drugiego z nich zgodzili sią na złożenie przysięgi wierności i ostatecznie zostały utworzone jednolite Legiony Polskie składające się z trzech brygad.
 3. Działania
  • Legiony Polskie u boku armii austrowęgierskiej brały udział w następujących bitwach:
   • Pod Nowym Korczynem (1914)
   • Pod Laskami (1914)
   • Pod Anielinem (1914)
   • Pod Krzywopłotami (1914)
   • Pod Łowczykówkiem (1914)
   • Nad Nidą (1915)
   • Nam Pokrzywianą (1915)
   • Nad Rasną i Wysokiem Litewskiem (1915)
   • Pod Mołotkowem (1915)
   • Pod Zieloną (1915)
   • Rafajłowa (1915)
   • Kirlibaba (1915)
   • Na Bukowinie (1915)
   • Na Wołyniu (1915)
   • Pod Kostiuchnówką (1916)
   • Nad Stodochem (1916)
  • W latach 1916 - 1918 Legiony nosiły nazwę Polski Korpus Posiłkowy
 4. Rozwiazanie
  • Kiedy w 1916 w Niemczech i Austrii spadała liczba żołnierzy, oba te panstwa zaczęły szukać pomocy w okupowanej Polsce. Jednak tylko niewielu Legionistów złożyło przysiege wierności obcym monarchom. Pozostali, którzy odmówili zostałi internowani w obozach (Beniminowo, Szczypiornów).
  • Józef Piłsudski został zatrzymany i wywieziony do twierdzy w Magdeburgu.
Hymn 5 KDH Piorundo góryNaprzód drużyno strzelecka

Sztandar do góry swój wznieś

żadna nas siła zdradziecka

Nie zniszczyć nie zdoła ni zgnieść

Czy przyjdzie nam umrzeć na polu

Czy w tajgach sybiru nam zgnić

Z trudu naszego i znoju

Polska powstanie by żyć

Polska powstanie by żyć

Proporzec 5 KDH Piorundo góry

Proporzec Drużyny


Proporzec Drużyny
Copyright © 2011 - 2020
5 Krakowska Drużyna Harcerzy Piorun im. Legionistów 1914 roku
Asterdrak