5 KDH Piorun
Wiedza harcerska
  1. Przyrzeczenie harcerskie - obowiązuje każdego harcerza, przy oficjalnym złożeniu przyrzeczenia otrzymuję się Krzyż Harcerski.

    • Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym prawu harcerskiemu.

  2. Prawo harcerskie
    1. Harcerz służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki.
    2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
    3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
    4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
    5. Harcerz postępuje po rycersku.
    6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
    7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
    8. Harcerz jest zawsze pogodny.
    9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
    10. Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach, nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych.

  3. Lilijka Harcerska
    • Na lilijce skautowej na płatkach znajdują się dwie gwiazdki symbolizujące szczytne ideały, do których dążą harcerze, zawarte w Prawie i Przyrzeczeniu. Lilijka ta jest opleciona kręgiem z liny związanej węzłem płaskim.

    • Krąg symbolizuje braterski krąg harcerzy. Węzeł jest symbolem dobrego uczynku, który harcerz powinien spełniać każdego dnia.

    • Lilijka skautowa jest elementem krzyża harcerskiego - znajduje się w środku krzyża, otoczona okręgiem i wieńcem dębowo-wawrzynowym. Od niej na wszystkie strony biegną promienie - oznaczające dążenie harcerstwa do promieniowania na cały świat.


  4. Krzyż Harcerski
    • Wzorowany na orderze Virtuti Militari, który przyznawany jest za szczególne męstwo i oddanie w służbie ojczyźnie. Dewizą krzyża harcerskiego jest łacińska maksyma per aspera ad astra (przez ciernie do gwiazd).

    • Symbolika krzyża harcerskiego:
      Krąg - symbol doskonałości, do jakiej dąży harcerska rodzina. Niektórzy twierdzą, że jest to też symbol harcerskiego kręgu, w którym wszyscy są równi i panują braterskie relacje. Inni dodają, że to oznaka ogromnej woli tworzenia kręgu, z którego promieniować będzie prawość myśli, słów i czynów.

      Wieniec z liści dębowych - liście dębowe od dawien dawna symbolizują męstwo i dzielność.

      Wieniec z liści lauru - liście laurowe (wawrzynowe) są symbolem zwycięstwa. Dla harcerza liście laurowe oznaczają zwycięstwo nad własnymi słabościami.

      Ziarenka piasku - ramiona krzyża harcerskiego wypełnione są ziarenkami piasku, które symbolizują liczną rodzinę harcerską.
Copyright © 2011 - 2018
5 Krakowska Drużyna Harcerzy Piorun im. Legionistów 1914 roku
Asterdrak